საკონსულტაციო ჯგუფი ჯი-ეს დაფუძნდა 2008 წელს, იგი დაკოპლექტებულია არსებულ სფეროში გამოცდილი სპეციალისტებით.

ჩვენს ორგანიზაციას გამოცდლიება აქვს ბუღალტრული, აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურეობის, შემდეგ სფეროებში:

  • წარმოება
  • მშენებლობა
  • ვაჭრობა
  • საზოგადოებრივი კვების ობიექტები
  • მომსახურება
  • არასამთავრობო ორგანიზაციები
  • საერთაშორისო კომპანიები
  • საქველმოქმედო ორგანიზაციები
  • საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

ჩვენი ჯგუფის მიზანი:

შევისწავლოთ კლიენტის ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება.

უზუსტობების გამოვლენის შემთხვევაში შევთავაზოთ მათი გასწორების ოპტიმალური გზები.

მოვარგოთ კლიენტის საქმიანობა არსებული საგადასახადო და სააღრიცხვო სისტემას და მინიმუმამდე დავიყვანოთ არსებული რისკები.

მიწოდებული მომსახურება იყოს მაქსიმალურად სწრაფი და შედეგიანი კლიენტის საქმიანობისთვის.